Statue of Liberty.

 Lfiuruifriyryuiurtrfi L La irti y y i r yii y f yt u  y
fiuruifrfrfruitrfitrtrfi L bir f ou yii fii y yu u u ii
trurfruiuiuruiurfitrSeSL L birtiiiu y f f f fu f y r y
ururuiuiurururfi L L Lrrrr birirti fu yt u y yiiii y y
fifififi bfi L La b bSurrrrrririi fu t t t ru u ii f y
tiirrrrrrra ba a b baf brrrr oiiii y yt u u y yii f y
rririrrr b b b brrrr booa Steeti oe iiiiii o oe o oii f
irrr b ba a a a a a a a SuLbeotititi oe o otie e e iiii
b bfia L La a a a LefbyStSutitie e e e oe e o o f y
b ba a ba ba a La a ooeoaiubirtitirre tie o otiii o
rrrr brr ba a a a b b buufytfuoLrrririrtie e oirtitiir
b brrrrrra b b La a a tytetyuofbuLirirtiirrrrrtie irti
irrrrr b ba b L L L Lfioytyuoaaubobiririre e e irtiirir
rra a ba LfifitrtrtrurofuLibtoyyaatie oe titie e fii
a LfifitrtrurtrtruiurtrfLfyarfySo yii fiie rrirti oiie
truiuiuiuiuiurfitrtra buotafyufefii oiie e irtie o o o
ururtrurtr Lfi L Lrririrofubueuoteii oii oe ii o o oiiii
ba rrirrrtirrrrti o oe fbueofLLaa oii o o o oiiiiiiiiii
irirtititie tie e e o oeoyyuytbfyii o oii oiiii o oii o
irtitititie e e e e e ofiuLeoeoSiii fiiiiii oiiii oe o
tititititie e e oiie o otaaytaef y fiiiiiiiiiiii o o o
tiirtiire oe oe o o oe tLeefftLiiiiii o o o oe e e ir
irrrire tititititie tifftatatateuL o o o o oe o oe irti
btiirtititititiirtifrafautbeoeefbebti o o oe e e tirre
irrrrrrrirtiirrririrSiSieeafayooSreLe e e rre tititiirir
ba a b b brr brroooobybbaoaubyooootLrrirtiirrrtitititi
b La fi L L b ba a aySrayLbSeauoofboLirtiiitiiririririr
a Lfififitr Lrra a oLSeSiooStSufLeySrii yii oiririririr
a L L La a ba rr beyabubtbStaaoofbof o oe e irrrirrrrr
ba b b brr brrrr bayaeabLLobbyfLSuyytiire rrrrrrirrrir
b b ba a a rrrr b bbyeyeLeLSraLeyoyofa rrrrrrrrrrrrrr b
rira a fia rr oiioyaoabaabyeoauoyuLoyrrrrrrrrrr b b b b
f brr brre o oireLSiSiSiSraueLeooyLytb b b b bir ba rr
b brra rr ba a ireeLLSieeLbobtboooySiuo ba a a a ba b
tr La SfaoStaaSyabaySubytbSibyubLyLyLyfbir L L brra a a
traiaLSSSySbSLSySLeLauLbSbooeyeLuySrfboyey L L L L L Lfi
SoSbSeSbSbSSSrubSieLeLyySrubfLofoyfLuyLyoffboba fitr Ltr
SffLubLyoyoyoffLLyofLyfLfLoyyyueueueoyyyfyfyuyuytauiurui
SaoyubLyLyfLSreyeytbfLfbeyfLLyfLtboyLyyySfuefLyyoyLyfLSo
ffuoSuofeybybybyeeSieyafeobyaySieLoLafbyaeSLSeooabaoayuf

Comments

Popular Posts