Sutton Hoo helmet.

tHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHHllmtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtH
tHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHSleetHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtH
tHtHtHtHtHtHtHtHtHtHlmlmohSuHlHHoHHlootHtHtHtHtHtHtHtH
tHtHtHtHtHtHtHSnoHoooolmoHomHloeoHSlooSlHHtHtHtHtHtHtH
tHtHtHtHtHtHooonSuooootmhenmeeomooSuheSuSntHtHtHtHtHtH
tHtHtHtHtHooheeeStoehehhtmhhomtmtmtmheohomohtHtHtHtHtH
tHtHtHtHonomoelmoHtmhhuenHuuuHuHonueueonoooouHtHtHtHtH
tHtHtHuHeeSlomSuhetmtmueHmoeHlueuHonuHnHheoooHtHtHtHtH
tHtHtHSnooeeomhhtmeeonuHueeeuethnehhomheoeoeeeoetHtHtH
tHtHuHSlomelnHSSeeuHuHuetmuuueuohhomoeooooeeueeetHtHtH
tHtHomoHlmoHonooueomheuhhenhoohhomoeooeeeeneomSueetHtH
tHtHSnooohHeoHHeSheeoeheeeSoSuheomooootooHeeeehehetHtH
tHomSnomoneeoooeomHHeeoeSlHmSnoeoHeeoHmmueeeomeelmtHtH
tHohueooHleeeeoHomSmoeoeSnomoHoHHlooeeheneeeneeetmtHtH
tHohoHHeeeeeoeHlSuSuoeSuSneeSuSueeeeSuSlSneeSuooomomtH
tHoothSuoHeelmooonoloooeneHHoooHoeeenHHlSneeSuheoHtmtH
tHoehhoHStSuomhmulnmhmuHhehlSH HneemnhemhhlmSlomomomtH
tHhelmth HSnhhlmSuohnhheHhomHltmooeeoHHloeheomHltmhetH
tHoHoHtetntHtHtHtHtHemHHSnHmheHmHeSSSSSStHSooHoeoeootH
tHSmSStHoetHtHtHtHtHtHtHoeonSutHtHtHtHtHtHtHnethHhHetH
tHlmohtHoHSetHtHtHtHtHtHtmSltmtHtHtHtHtHtHeeonSoootmtH
oeSlSetHoouHtHtHtHtHtHomHlHmuHHhtHtHtHtHtHHmoHtHSthetm
oohetHtHoeoeHmtHtHtHoohhomeelmhheetHtHtHeeoeSStHSoheSu
SuhetHtHoHomememuhoneeHmoHHHSnSnueeeheoenhHltHtHSHomee
SuomtHtHoHoHnnemHmooonoeoHnHhhSulmSuneomuHoHtHtHHmoeom
lmuHtHtHSSuhomuHuHtmomHloHuuHmohlmhhuehehhtmSStHtHneoH
lmSuSSSetHSnoHem HuholeenHooSloHHlomontmeetHSStHSlooHl
SnSutHtHtHeenhuetoHmneHmoouuonSotmhhteoenetHSStHSHooSu
SuSltHtHSSomhlunuhStoHSnStSuHhStHmoHSuomoetHSStHSooHoH
oHeetHtHtHSStmte HumoHHlShooShShHlSnSnSuSStHSeSeHHSutH
tHoetHSetHSSuenhueonSuneonSuSSShSnlmlmHmtHtHtHSeooSntH
tHSuSeSeSSHmtHmmoHhetmumheHmHHohohSllmSttHtHtHtHohlmtH
tHeeSltHtHtHtHSnootmoooHHmHeShHHohohSttHtHtHtHSSlmHmtH
tHohomtHSeSeSeSenenhooSuSmHHHeHeStStHhtHtHtHtHtHHeSltH
tHSoSuSStHtHtHtHtHeeeeSnStShHeHHSmHetHtHtHtHSSSSHmSStH
tHtHStSHtHtHtHtHtHeelmlmHHShShHHShtHtHtHtHtHtHStStSotH
tHtHoeHmtHtHtHtHtHtHtHSmHHShShHetHtHtHtHtHtHtHHHtHtHtH
tHtHtHHhSmtHtHtHtHtHtHtHHHHhHhtHtHtHtHtHtHtHHhHmtHtHtH
tHtHtHtHSttHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHHmtHtHtHtH
tHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHtHSttHtHtHtHtH

Comments

Popular Posts